Privacitat

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de AGRÍCOLA CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT LA GALERA, SCCL amb CIF F-43013879 i domicili social al C / Sant Antoni, 10, 43515-lA ​​GALERA, amb la finalitat de facilitar informació relativa als nostres productes i / o serveis que s'adeqüin a les necessitats que ens ha comunicat. En compliment amb la normativa vigent, AGRÍCOLA CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT LA GALERA, SCCL informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert en compliment de les normatives d'aplicació vigents. Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el responsable de seguretat de AGRÍCOLA CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT LA GALERA, SCCL, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu postal o de correu electrònic següent: rgpd@cooplagalera.com AGRÍCOLA CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT LA GALERA, SCCL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AGRÍCOLA CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT LA GALERA, SCCL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició / revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a la direcció de C / Sant Antoni, 10, 43515-LA GALERA o bé a través de correu electrònic: rgpd@cooplagalera.com. En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.